מולטימדיה

יישומונים

יישומונים (physlet) בפיזיקה הם אמצעי לגיוון ההוראה, להמחשה ולהבהרת מושגים. ניתן להשתמש ביישומונים כמבוא לנושא, לסיכום הדגמה או ניסוי, כבסיס לדיון בכיתה ועוד.

סרטונים ואנימציות

האמצעיים הדינמיים ( אנימציות, הדמיות, סרטונים ) הם כלים חשובים בהוראת הפיזיקה. הם יכולים להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעיים כאלה המתאימים לתוכנית הלימודים בקרינה וחומר, בליווי תיאור הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.