חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

פעילויות אינטרנט

דפי עבודה המקושרים להדמיה מהאינטרנט

אוסף שאלות

שאלות לתירגול ולחזרה

quiz

בחנים קצרים (כולל הפיתרון) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות המיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה אינטראקטיבי.

פתרונות לשאלות

מתוך הספר מדריך למורה לספר "מודלים של האור - מניוטון עד איינשטיין", מאת עדי רוזן, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.