רעיונות להוראה

כא"מ מושרה, חוק פרדיי וחוק לנץ - דגם הוראה

מסמך שמטרתו לסייע למורה בתכנון ההוראה שלו בנושא מסוים, הכולל את דרישות תוכנית הלימודים הן בהיבט התכני והן במספר השעות המוקדשות להוראת הנושא ומיגוון של רעיונות ופעילויות להוראת הנושא. מותאם לרמת 3 ו-5 יח"ל.