מולטימדיה

יישומונים

יישומונים (physlet) בפיזיקה הם אמצעי לגיוון ההוראה, להמחשה ולהבהרת מושגים. ניתן להשתמש ביישומונים כמבוא לנושא, לסיכום הדגמה או ניסוי, כבסיס לדיון בכיתה ועוד.

סרטונים ואנימציות