חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

אוסף שאלות

שאלות לתירגול ולחזרה

quiz

בחנים קצרים (כולל הפיתרון) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות המיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה אינטראקטיבי.

סביב השאלה

דיון סביב שאלות המאבחנות הבנה בפיזיקה: ממצאים מהשטח, רעיונות להוראה וחומרים נוספים.