חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

אוסף שאלות

שאלות לתירגול ולחזרה

סביב השאלה

דיון סביב שאלות המאבחנות הבנה בפיזיקה: ממצאים מהשטח, רעיונות להוראה וחומרים נוספים.

לקראת מבחן

פעילות "לקראת מבחן באלקטרוסטטיקה" שמטרותיה לכוון את התלמידים לחזרה מובנית ומעמיקה של החומר הנלמד, לסייע להם לבדוק את מצב הידע שלהם ולאתר נקודות בהן הם מתקשים.

מצגות