חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

אוסף שאלות

לקראת מבחן

פעילות "לקראת מבחן באלקטרוסטטיקה" שמטרותיה לכוון את התלמידים לחזרה מובנית ומעמיקה של החומר הנלמד, לסייע להם לבדוק את מצב הידע שלהם ולאתר נקודות בהן הם מתקשים.