מולטימדיה

סרטונים ואנימציות

האנימציות יכולות להמחיש תופעה פיזיקלית באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. לרשותכם מגוון אנימציות בליווי המלצות דידקטיות.