חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות אינטרנט

דפי עבודה המקושרים להדמיה מהאינטרנט

אוסף שאלות

שאלות לתירגול ולחזרה

quiz

בחנים קצרים (כולל הפיתרון) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות המיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה אינטראקטיבי.