מולטימדיה

סרטונים ואנימציות

בעזרת סרטונים ואנימציות ניתן להמחיש את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה.