חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה

דפי עבודה חלקם מתורגמים, ושנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

quiz

בחנים קצרים (כולל הפיתרון) המורכבים בד"כ משאלות רב ברירתיות המיועדים למבדק קצר. ניתן גם להפנות את התלמידים לשאלון זהה אינטראקטיבי.