אוסף שאלות

שאלות פתורות

שאלות פתורות

פתרונות מלאים ומוסברים
8/10/2018
הכנה לבגרות במכניקה

הכנה לבגרות במכניקה

שאלות לתלגול באתר EMATH
אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל

אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל

מכינת מדעי ההנדסה ומדעי הטבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שאלות עם פתרון מודרך

נמצאות באל"פ, האתר לתלמידי פיזיקה. ניתן להפנות תלמידים.

סדרת שאלות סגורות במכניקה

שאלות קצת אחרות

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.