מאמרים ומחקרים בהוראת הפיזיקה

 

מחקרים רבים בישראל וברחבי העולם עוסקים בהוראת הפיזיקה.
במדור זה יובאו קישורים למאמרים נבחרים ובהם ממצאי מחקרים והצעות להוראה. חלק מן המאמרים פורסמו בעברית וחלקם באנגלית.
המאמרים ממוינים לנושאים בהתאם לתכנית הלימודים בפיזיקה.

מכניקה

אלקטרומגנטיות

קרינה וחומר