מכניקה

לימוד המכניקה הניוטונית הוא הזדמנות ראשונה לתלמידים לפגוש בתאוריה פיזיקלית במלוא מובן המילה. אחת המטרות של הוראת נושא זה היא להציג אב-טיפוס לתאוריה פיזיקלית ולאפשר לתלמידים להתנסות ולחוות מהי פיזיקה ומהו מדע. המכניקה הניוטונית מאפשרת לתלמידים להתמודד עם מגוון היבטים של תאוריה, כולל היבטים מתמטיים.