השתלמות קיץ בחשמל א' למורים בתחילת דרכם

 

כניסה להוראת הפיזיקה מלווה בשאלות רבות: במה להתמקד? מה הידע הקודם של התלמידים.ות? כיצד לסייע

לתלמידות.ים לארגן המושגים שלמדו וליישמן בפתרון בעיות מאתגרות, כיצד לעורר סקרנות ולהניע ללמידה?

השנה יפתחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן שלוש השתלמויות למורים בראשית דרכם: חשמל חלק

א' (אלקטרוסטטיקה ומעגלי זרם) בקיץ, חשמל חלק ב' (מגנטיות וכא"מ מושרה) במשך שנת הלימודים תשפ''ד,

ומעבדה. בכולן נעסוק ב:

הכרה עם תכנית הלימודים בפיזיקה, מיפוי מושגים מרכזיים ומגוון האפשרויות של הרצפים בהוראה.

היכרות עם קשיי תלמידים, מקורותיהם ודרכי ההתמודדות עימם.

היכרות עם דרכי הוראה ושיקולי דעת ביישומן, בהקשרים שונים: ניסויים, הדגמות וסימולציות, שאלות

דיאגנוסטיות ופעילויות לארגון המושגים, למידה מטעויות, וכו', בדף ועיפרון, ובכלים מקוונים ועוד.

למי מיועדות ההשתלמויות?

ההשתלמויות מיועדות בעיקר למורים לפיזיקה בתחילת דרכם (שנה ראשונה עד חמישית) אך גם מורים וותיקים

שרוצים להתחדש ולרענן את הידע הפדגוגי שלהם בהוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה מוזמנים.

היקף ההשתלמויות וגמולים

ההשתלמויות בהיקף של 30 שעות ומוכרות לגמול השתלמות עם ציון ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאחד המיילים: estymagen@gmail.com או larisashk@gmail.com

מועדים ומיקום ההשתלמות

השתלמות קיץ בחשמל א' תתקיים בימים 23.7 עד 26.7 כולל בין השעות 9:00 ל 16:00 במחלקה להוראת המדעים,
בניין פיינברג, מעבדה 2 או 3, במכון ויצמן למדע ברחובות.

 

להרשמה לחצו כאן


תאריך 23/07/2023 09:00 - 26/07/2023 16:00
מיקום מכון ויצמן למדע - המחלקה להוראת המדעים , בנין פיינברג מעבדה 2 או 3
מארגן האירוע אסתי מגן ודר' לריסה שכמן
הדפס