השתלמות למורים בראשית דרכם במכניקה חלק ב

השתלמות ההמשך להשתלמות "מורים בראשית דרכם מכניקה חלק א" שהייתה בקיץ 2022 , תיפתח ב- 2.1.2023 .

ההשתלמות פותחה בשיתוף עם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. מנחות ההשתלמות: אסתי מגן וד''ר לריסה שכמן.

בדומה להשתלמות שהייתה בקיץ, ההשתלמות משלבת בתוכה שני עולמות: עולם התוכן של הוראת הפיזיקה והעולם הדידקטי

מטרות ההשתלמות

הכרה לעומק של תכנית הלימודים במכניקה בנושאים: תנע, אנרגיה וכבידה, מיפוי מושגים מרכזיים ומגוון האפשרויות של הרצפים בהוראה.

היכרות עם תפיסות שגויות ועם קשיי תלמידים בלמידת נושאים תנע, אנרגיה וכבידה, מקורותיהם ודרכי ההתמודדות עימם.

● היכרות עם דרכי הוראה ושיקולי דעת ביישומן: הדגמות, פעילויות לארגון המושגים, סימולציות, משחוק ועוד.

למי מיועדות ההשתלמויות?

ההשתלמויות מיועדות בעיקר למורים לפיזיקה בתחילת דרכם )שנה ראשונה עד חמישית( או מורים וותיקים שרוצים להתחדש ולרענן את הידע הפדגוגי שלהם בהוראת הפיזיקה

בחטיבה העליונה.

ההשתלמות פתוחה גם למורים שלא השתתפו בהשתלמות הקיץ, מורים בראשית דרכם מכניקה חלק א'.

היקף ההשתלמויות וגמולים

היקף ההשתלמות 30 שעות עם ציון. ההשתלמויות מוכרת לגמול השתלמות עם ציון ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

מועדים ומיקום ההשתלמויות

המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות 17:00 - 20:15 . יהיו מפגשים פנים אל פנים וגם מפגשים מקוונים על פי לוח התאריכים המצורף.

המפגשים פנים אל פנים יתקיימו בניין פיינברג, מעבדה 3 , במכון ויצמן למדע ברחובות.

 

 מספר מפגש  תאריך  סוג המפגש

1

 2.1.23 פנים אל פנים

 2

 23.1.23 פנים אל פנים

3

6.2.23 סינכרוני

 4

27.2.23  פנים אל פנים

5

13.3.23  סינכרוני

 6

27.3 23 סינכרוני

7

24.4.23 סינכרוני

8

22.5.23 פנים אל פנים

 


תאריך 2/01/2023 17:00 - 22/05/2023 20:15
מיקום פא"פ במכון ויצמן ןמקוון בזום
מארגן האירוע אסתי מגן ודר' לריסה שכמן
הדפס