השתלמות פיילוט לקראת שינוי הבגרות במעבדת הפיזיקה

נושאי ההשתלמות ולוח הזמנים
ההשתלמות שתתקיים השנה (תשפ"ג) היא בהיקף של 30 שעות (עם ציון) ומהווה חלק I של ליווי ותמיכה לקראת הגשת תלמידיכם.ן לפיילוט הבגרות במעבדה שיערך בתשפ"ד.
במהלך תשפ"ד עתידה להתקיים השתלמות ההמשך בהיקף של 30 שעות גם כן.
בהשתלמויות מוזמנים להשתתף רק מורות.ים המגישות.ים לבגרות המעבדה בשנת תשפ"ד, הן לבגרות הרגילה והן לבגרות מעבדת החקר (אנסין). שאלות ההערכה בפיילוט ישולבו בתוך שאלונים אלה.
בהשתלמות נדון במטרות הלמידה במעבדה; נכיר פרקטיקות ניסוייות מרכזיות שכיום אינן באות לידי ביטוי בהערכה.
נתנסה בשילוב הפרקטיקות בהוראה ובלמידה בכיתה הטרוגנית, תוך מתן מענה לשונות בין תלמידים ונכיר ונפתח פריטי הערכה לבחינת הבגרות במעבדה.

לו"ז המפגשים (יתכנו שינויים):

תאריך (ימי ג) סוג המפגש היקף שעות
4 פנים אל-פנים 22.11.22
4 פנים-אל-פנים 6.12.22
2 סינכרוני 3.1.23
4 פנים אל-פנים 17.1.23
4 פנים-אל-פנים 31.1.23
2 סינכרוני 14.2.23
2 סינכרוני 28.2.23
4 פנים-אל-פנים 21.3.23

• ההתנסות בכיתות היא חלק חובה בהשתלמות, ולשם כך ישולבו משימות א- סינכרוניות, בהיקף כולל של 4 שעות.
• 5 מפגשי פא"פ יערכו במכון ויצמן למדע, רחובות בשעות 16:30 - 19:45 .
• המפגשים הסינכרוניים יערכו בזום בין השעות: 20:00 - 21:30 .
• המטלה המסכמת תכלול דיווח על ההתנסות בכיתות ורפלקציה על ההשתלמות.

 

סילבוס ולוחות זמנים

 

רישום להשתלמות


תאריך 22/11/2022 16:30 - 21/03/2023 19:45
מיקום פא"פ במכון ויצמן רחובות ומקוון בזום
מארגן האירוע דר' זהורית קאפח
הדפס