כלי ניהול לרכזי מקצוע - תשפ"ג

אודות ההשתלמות
העולם משתנה ובמהירות, והיום יותר מתמיד רכז המקצוע נדרש לסל רחב של מיומנויות.

החודשים האחרונים מזמנים לנו מציאות מורכבת שמאלצת את כולנו לחשוב בצורה גמישה ולתכנן מחדש את תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה בבית הספר ומחוצה לו.

רכזי המקצוע מובילים את צוותי ההוראה בתחומי הדעת השונים ונחשפים למורכבות בניהול הצוותים.

בהשתלמות זו נעצור לרגע את עבודתכם המאומצת ונפתח בבירור עקרוני ומהותי של תחומי אחריותכם כרכזים, נמשיך להיכרות והתנסות בכלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי בעבודתכם השוטפת עם התייחסות  להווה ' כאן ועכשיו'  אך גם מבט ותכנון לעתיד. ניצור מרחב בטוח לאוורור והבהרת רגשות, תחושות…

במהלך ההשתלמות יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

לקבלת גמול יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות, לרבות משימת הסיכום.

שימו לב, ביצוע משימת הסיכום מהווה תנאי הכרחי לקבלת הגמול.

 

תכנית ההשתלמות (סילבוס)

 

לפרטים והרשמה


גמול: ההשתלמות מוכרת לגמול של 30 שעות באופק חדש ועוז לתמורה

 

הודעה נוספת:
אם השתתפתם בעבר בהשתלמות וקיבלתם ציון סופי מעל 60 לא ניתן להירשם בשנית (אין כפל גמול).
פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום של 35 נרשמים.
על מנת להשתתף במפגשים המקוונים בהשתלמות, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 WINDOWS ומעלה.


תאריך 20/09/2022 20:00 - 15/01/2023 21:30
מיקום מקוון (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע דפנה כהן ברנר
הדפס