כלים לאוריינות מדעית בפיזיקה, מקרוב ומרחוק תשפ"ג

מעוניינים להכיר את דמות הבוגר 2030 וללמוד כיצד להקנות לתלמידיכם מיומנויות אורייניות מדעיות?

 

להתמודד עם שאלות רבות מלל ולעשות שימוש בכלים מתוקשבים מגוונים וגם ביצוע ניסויים בעזרת הטלפון החכם הנייד?

 

אתם מוזמנים להשתלמות מקוונת בהיקף של 30 שעות, הכוללת מפגשים סינכרוניים חווייתיים בזום ומפגשים א-סינכרוניים (עבודה עצמית באתר ההשתלמות ובכלים שנלמד).

 

אודות הקורס
אוריינות מדעית מתוקשבת, היא אחד האתגרים הנמצאים בראש סולם המטרות של מערכת החינוך כיום. בבסיסה, פיתוח לומד עצמאי, חוקר בעל מיומנויות אורייניות, למידה וחקר המסוגל גם לעבוד בצוות ולשתף פעולה.

בהשתלמות זו אנו עוסקים בבנייה, הכרות מעמיקה והערכה של משימות אורייניות מדעיות. נשתמש בכלים מתוקשבים שונים ומגוונים שיהוו כלי יוצר ביד המורה, בהם יוכל לעשות שימוש בהתאם לנטיות ליבו ולצרכיו בכיתות הפיזיקה בתיכון.

מטרות הקורס
הכרות עם הראייה המערכתית בהטמעת האוריינות המדעית 2030 העמקת הידע התיאורטי על ידע אפיסטמי והכרות עם דוגמאות מהעולם ליישום בכיתה פיתוח שאלות ברמת חשיבה גבוהה משולבות הדמיות בחירת מיומנויות הוראה הכוללות שימוש בידע אפיסטמי, מודלים חשיבתיים, וסימולציות אינטראקטיביות בצורה מושכלת במהלך הלמידה יצירת קהילה הלומדת ויוצרת יחד.

הנושאים המרכזיים בהשתלמות
ידע אפיסטמי והטמעתו. שימוש במודלים חשיבתיים בהוראת המדעים- תיאוריה ויישום. שימוש בסימולציות אינטראקטיביות בהוראת המדעים. פיתוח שיעורים, יחידות הוראה המבוססים על ידע אפיסטמי.

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול
לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי הקורס: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות השונות ביחידות הא-סינכרוניות, לרבות משימת הסיכום. שימו לב, ביצוע משימת הסיכום מהווה תנאי הכרחי לקבלת הגמול.
ההשתלמות מוכרת לגמול באופק חדש ועוז לתמורה

הודעה נוספת:
אם השתתפתם במחזור בשנה שעברה וקיבלתם ציון סופי מעל 60 לא ניתן להירשם בשנית (אין כפל גמול).
פתיחת הקורס מותנית במינימום של 35 נרשמים.
על מנת להשתתף במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 WINDOWS ומעלה.

 

לסילבוס מפורט לחצו כאן

 

להרשמה לחצו כאן


תאריך 14/09/2022 20:00 - 28/12/2022 21:30
מיקום מקוונת סינכרוני וא-סינכרוני
מארגן האירוע אולגה שוסטרמן וגל מאוד
הדפס