הוראת פיזיקה קוונטית לתלמידי תיכון - תשפ"ב

מטרת ההשתלמות

ההשתלמות מיועדת למורים בתיכון המעוניינים להרחיב השכלתם בנושאי הפיזיקה הקוונטית.

כמו כן, ההשתלמות מכוונת לפיתוח מערכי הוראה בפיזיקה קוונטית אותם יוכלו המורים להעביר במסגרת ה- 30% . בהשתלמות

נלמד חומרים ברמות העמקה שונות, נכיר פעילויות שונות אותן ניתן להעביר בכיתה, נסייר במעבדות באוניברסיטה העברית, ונכיר מודל חדש לארגון ידע פיזיקלי. אין צורך בידע מתמטי מעבר לזה של 5 יח"ל(לא למורים המשתתפים בהשתלמות ולא לתלמידים).

מטרות ההשתלמות:

- הרחבת היכרות המורים עם נושא הפיזיקה הקוונטית

- סיוע בהכנת מערכי הוראה למורים המעוניינים ללמד פיזיקה קוונטית

- הקניה של ארגון חדש של הידע בפיזיקה של המורים אותו יוכלו להקנות לתלמידים

- היכרות של המורים עם מחקרים עדכניים הנעשים בפיזיקה קוונטית )כולל ביקור במעבדות מחקר(

היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול, עם ציון.

קהל היעד: ההשתלמות מיועדת למורי 5 יח"ל פיזיקה.

מקום השתלמות: ההשתלמות תתקיים בגבעת רם באוניברסיטה העברית בירושלים. (על מקום מדויק תתפרסם הודעה לנרשמים) ובתמיכת המרכז הקוונטי.

מנחי ההשתלמות ותפקידיהם: ההשתלמות תועבר ע"י ד"ר אפרים ויסמן, ותלווה ע"י ד"ר אבי מרזל, פרופ' יגאל גלילי ופרופ' נדב כץ מהאוניברסיטה העברית.

מטלות ההשתלמות: המשתלמים יתכננו מהלך הוראה בסדר גודל של שיעור-שניים בהוראת פיזיקה קוונטית בתיכון.

התכנון יכלול:

- התייחסות למקום בתוכנית הלימודים בקוונטים

- התייחסות לרקע קודם אותו התלמידים צריכים לדעת

- מהלך שיעור/ים

- דפי עבודה/ תדריך ניסוי/ עבודה עם סימולציה או כל פעילות רלוונטית אחרת – ברמת גימור כזו שמורים אחרים יוכלו להשתמש בפעילות בעצמם.

- כלי הערכה להבנת התלמידים

מועדים

מפגשים פנים אל פנים: 1-2 באוגוסט, ד'-ה' באב )ימים שני-שלישי(, בין השעות 8:30-17:00

יתקיימו עוד 4 מפגשים מקוונים סינכרוניים בזום (שעתיים כל אחד), בשבוע שלאחר מכן, בהם מורים יציגו את השיעורים שלהם לעמיתיהם.

הרשמה:

כדי להירשם לחצו על הקישור: הרשמה להשתלמות בהוראת פיזיקה קוונטית תשפ"ב

לפרטים ושאלות:

אפרים ויסמן – 0548122710 , efy.wei@gmail.com

אבי מרזל – 0507467647 , avraham.merzel@mail.huji.ac.il


תאריך 1/08/2022 08:30 - 2/08/2022 17:00
מיקום האוניברסיטה העברית - גבעת רם - ירושלים
מארגן האירוע דר אבי מרזל ודר אפריים כץ
הדפס