השתלמות בהוראת אנרגיה בגישה ניסויית

מטרת ההשתלמות

ההשתלמות מיועדת למורי חט"ב וחט"ע המעוניינים להתפתח בהוראת אנרגיה בגישת הוראה המשלבת ניסויים כמותיים וחקר.

במסגרת ההשתלמות נתמקד בנושאים הבאים:

הצגת גישת הוראה חוצה תחומים דרך מדידת השינוי באנרגיה בתהליכים שונים )"גישת השינוי"(

היכרות עם ערכת ניסויים חדשה

סיוע בהכנת מערכי הוראה וחומרים למורים המעוניינים ללמד בגישת השינוי תוך יצירת מאגר פעילויות בסביבה

מתוקשבת לצורך כך

סיוע בבניית תכנית הוראה ובכלל זה גם תכנית שאפשר ליישם במסגרת ה- 30%

ביקור באתרים ייעודיים

היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול, עם ציון.

קהל היעד: ההשתלמות מיועדת למורי מדעים בחט"ב ולמורי 5 יח"ל פיזיקה המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בנושא ולפתח

דרכי הוראה חדשות.

מיקום השתלמות: ההשתלמות תתקיים במכללת דוד ילין בירושלים

מנחי ההשתלמות ותפקידיהם: ההשתלמות תועבר ע"י פרופ' ירון להבי וד"ר אבי מרזל

תוצרי ההשתלמות: סביבת הוראה מקוונת שיתופית שתכלול תדריכי ניסוי, מהלכי הוראה, פעילויות ודרכי הערכה מגוונות.

מטלות ההשתלמות: המשתלמים יתכננו מהלך הוראה בסדר גודל של שיעור-שניים בהוראת אנרגיה.

התכנון יכלול:

- התייחסות למקום בתוכנית הלימודים

- התייחסות לרקע קודם אותו התלמידים צריכים לדעת

- מהלך שיעור/ים

- דפי עבודה/ תדריך ניסוי/ עבודה עם סימולציה או כל פעילות רלוונטית אחרת – ברמת גימור כזו שמורים אחרים יוכלו

להשתמש בפעילות בעצמם.

- כלי הערכה

ברצון המשתתפים, הפעילויות יעלו למאגר המשותף בפט"ל ולאתר המורים.

מועדים

המפגש הראשון יערך ביום רביעי, 27.7.2022 , כ"ח תמוז תשפ"ב, בין השעות 9:00-17:00

המפגש השני יערך ביום חמישי, 28.7.2022 , כ"ט תמוז תשפ"ב, בין השעות 9:00-17:00

המפגש השלישי יכלול סיור לאתר אנרגטי. המועד ייקבע בהמשך.

הרשמה:

דמי ההרשמה הם 65 ₪

כדי להירשם לחצו על הקישור: הרשמה להשתלמות באנרגיה בגישה ניסויית

הערה: במהלך ההרשמה תתבקשו לבחור תכנית לימודים - מסלול: פיתוח מקצועי של עובדי הוראה אופק חדש  והתמחות ראשית: הוראת אנרגיה למורי חט"ע

לפרטים נוספים ושאלות:

אבי מרזל – 0507467647 , avraham.merzel@mail.huji.ac.il


תאריך 27/07/2022 09:00 - 28/07/2022 17:00
מיקום מכללת דוד ילין ירושלים
מארגן האירוע ירון להבי, אבי מרזל
הדפס