השתלמות קיץ למורים בראשית דרכם באלקטרומגנטיות

כניסה להוראת הפיזיקה מלווה בשאלות רבות: במה להתמקד? מה הידע הקודם של התלמידים.ות? כיצד לסייע לתלמידות.ים לארגן המושגים שלמדו ולישמן בפתרון בעיות מאתגרות, כיצד לעורר סקרנות ולהניע ללמידה?

השנה יפתחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ארבע השתלמויות למורים בראשית דרכם:מכניקה חלק א' (קינמטיקה ודינמיקה), מכניקה חלק ב' (חוקי שימור, גרביטציה), חשמל ומגנטיות,ומעבדה. בכולן נעסוק ב:

        הכרה עם תכנית הלימודים בפיזיקה, מיפוי מושגים מרכזיים ומגוון האפשרויות של הרצפים בהוראה.

        היכרות עם קשיי תלמידים, מקורותיהם ודרכי ההתמודדות עימם.

       היכרות עם דרכי הוראה ושיקולי דעת ביישומן, בהקשרים שונים: ניסויים, הדגמות וסימולציות, שאלות דיאגנוסטיות ופעילויות לארגון המושגים, למידה מטעויות, וכו', בדף ועיפרון, ובכלים מקוונים ועוד.

למי מיועדות ההשתלמויות?

ההשתלמות מיועדת בעיקר למורים לפיזיקה בתחילת דרכם (שנה ראשונה עד חמישית) אך גם מורים וותיקים שרוצים להתחדש ולרענן את הידע הפדגוגי שלהם בהוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה מוזמנים.

היקף ההשתלמות וגמולים

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות ומוכרת לגמול השתלמות עם ציון ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

מועדים ומיקום ההשתלמויות

השתלמות הקיץ תתקיים בימים המצוינים בטבלה בין השעה 9:00 ל 16:00 במחלקה להוראת המדעים, בניין פיינברג, מעבדה 3,  במכון ויצמן למדע ברחובות.

שם ההשתלמות

שעות השתלמות

תאריכים

לינק להרשמה

מורים בראשית דרכם- אלקטרומגנטיות

30

18.7.22-24.7.22

https://st-moodle.weizmann.ac.il/login/firstlogin.php?abc=9SM233019Q


תאריך 18/07/2022 09:00 - 24/05/2022 16:00
מיקום בנין פיינברג מעבדה 3 מכון ןיצמן ברחובות
מארגן האירוע לריסה שכמן
הדפס