השתלמות קיץ למורים בראשית דרכם במכניקה

כניסה להוראת הפיזיקה מלווה בשאלות רבות: במה להתמקד? מה הידע הקודם של התלמידים.ות? כיצד לסייע לתלמידות.ים לארגן המושגים שלמדו ולישמן בפתרון בעיות מאתגרות, כיצד לעורר סקרנות ולהניע ללמידה?

השנה יפתחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן ארבע השתלמויות למורים בראשית דרכם: מכניקה חלק א' (קינמטיקה ודינמיקה), מכניקה חלק ב' (חוקי שימור, גרביטציה), חשמל ומגנטיות, ומעבדה. בכולן נעסוק ב:

        הכרה עם תכנית הלימודים בפיזיקה, מיפוי מושגים מרכזיים ומגוון האפשרויות של הרצפים בהוראה.

        היכרות עם קשיי תלמידים, מקורותיהם ודרכי ההתמודדות עימם.

       היכרות עם דרכי הוראה ושיקולי דעת ביישומן, בהקשרים שונים: ניסויים, הדגמות וסימולציות, שאלות דיאגנוסטיות ופעילויות לארגון המושגים, למידה מטעויות, וכו', בדף ועיפרון, ובכלים מקוונים ועוד.

למי מיועדות ההשתלמויות?

ההשתלמויות מיועדות בעיקר למורים לפיזיקה בתחילת דרכם (שנה ראשונה עד חמישית) אך גם מורים וותיקים שרוצים להתחדש ולרענן את הידע הפדגוגי שלהם בהוראת הפיזיקה בחטיבה העליונה מוזמנים.

היקף ההשתלמויות וגמולים

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות ומוכרת לגמול השתלמות עם ציון ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

השתלמות מכניקה חלק א' תתקיים בקיץ, ומכניקה חלק ב' במהלך שנה"ל. ניתן להשתתף בכל אחת מהן באופן בלתי תלוי.

מועדים ומיקום ההשתלמות

השתלמות הקיץ תתקים בימים המצוינים בטבלה בין השעה 9:00 ל 16:00 במחלקה להוראת המדעים, בניין פיינברג, מעבדה 3,  במכון ויצמן למדע ברחובות.
מועדי ההשתלמות במכניקה חלק ב', שתתקיים במשך שנת הלימודים תשפ''ג יפורסמו בהמשך.

שם ההשתלמות

שעות השתלמות

תאריכים

לינק להרשמה

     מורים בראשית דרכם- מכניקה (חלק א')

30

31.7.22-3.8.22

https://st-moodle.weizmann.ac.il/login/firstlogin.php?abc=F2Z2329YOD

מורים בראשית דרכם- מכניקה (חלק ב')

30

במהלך שנה"ל,      תאריכים יפורסמו בהמשך

 


תאריך 31/07/2022 09:00 - 3/08/2022 16:00
מיקום בנין פיינברג מעבדה 3 במכון ויצמן למדע - רחובות
מארגן האירוע לריסה שכמן
הדפס