השתלמות תיכון אקדמי מקוון-רעיונות מרכזיים בפיזיקה

אודות הקורס
מתלבטים איך להעביר את ההערכה החלופית בפיזיקה?

רוצים לחשוף את תלמידיכם ללימודים אקדמיים מותאמים למאה ה- 21 ולסייע להם להפוך ללומדים עצמאיים?

פיתוח מקצועי לשילוב קורסי הMOOC בהוראה "תפור עליכם" ומאפשר ל"תפוס שתי ציפורים במכה אחת".

הקורס "רעיונות מרכזיים בפיזיקה" של פרופ' רון ליפשיץ, הופק על ידי המרכז לחדשנות בלמידה של אוניברסיטת תל אביב TAU Online.

השתלמות למורים בהנחיית הMOOC בכיתה – בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי ,צוות המקצוע וצוות מטח.

קהל היעד
מורים לפיזיקה המלמדים בחטיבה העליונה ושמתעתדים לשלב את יחידות הMOOC בהוראה.

*זהו מחזור נוסף של הקורס. אם השתתפתם במחזור הקודם וקיבלתם ציון סופי מעל 60 לא ניתן להירשם בשנית (אין כפל גמול).

מבנה והיקף הקורס
הקורס בן 60 שעות ועוסק בשני התחומים במקביל:

תחום אחד – לומדים המורים המשתלמים  את קורס הMOOC בעצמם.
תחום שני – נלמדות אסטרטגיות ומיומנויות לפיתוח לומד עצמאי תוך כדי גיבוש מתווה להנחיית הקורס לתלמידים. גיבוש המתווה יעשה גם באמצעות מפגש סינכרוני , שיח בין המשתלמים וביצוע מטלות נלוות.
וכמובן שנבנה ונשתף ביחד חומרי למידה מתווכים.

לאורך הקורס  מפגשים סינכרוניים + מפגשים א-סינכרוניים + יישום בשטח.
הקורס עם ציון מוכר לגמול השתלמות בעוז לתמורה ובאופק חדש

עלות: 30 ש"ח למשתתף

 

דרישות הקורס
ביצוע כל המשימות שיפורטו במפגשים הא-סינכרוניים.
יישום בשטח של לפחות משימה אחת מהמשימות שיפורטו במפגשים הא-סינכרוניים.
קבלת ציון עובר (60) במשימת הסיכום.

מפגש הפתיחה

הקורס ייפתח במפגש סינכרוני ב-15/11/2021, כ"ח בחשוון תשפ"ב.

 

תכנית הקורס 

להרשמה

 

חשוב לדעת
שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור.


תאריך 15/11/2021 20:00 - 28/03/2022 21:30
מיקום מקוון סינכרוני וא-סינכרוני
מארגן האירוע אולגה שוסטרמן וגל מאור
הדפס