אוריינות מדעית פיזיקה בעידן הדיגיטלי תשפ"ב

אודות הקורס:

 

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי , צוות המקצוע וצוות אלנט.


אוריינות מדעית מתוקשבת, היא אחד האתגרים הנמצאים בראש סולם המטרות של מערכת החינוך כיום. בבסיסה, פיתוח לומד עצמאי, חוקר בעל מיומנויות אורייניות, למידה וחקר המסוגל גם לעבוד בצוות ולשתף פעולה. • בהשתלמות זו אנו עוסקים בבנייה, הכרות מעמיקה והערכה של משימות אורייניות מדעיות. נשתמש בכלים מתוקשבים שונים ומגוונים שיהוו כלי יוצר ביד המורה, בהם יוכל לעשות שימוש בהתאם לנטיות ליבו ולצרכיו בכיתות הפיזיקה בתיכון. ***על מנת להשתתף במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 Windows ומעלה***

מטרות הקורס
הכרות עם הראייה המערכתית בהטמעת האוריינות המדעית 2030
העמקת הידע התיאורטי על ידע אפיסטמי והכרות עם דוגמאות מהעולם ליישום בכיתה
פיתוח שאלות ברמת חשיבה גבוהה משולבות הדמיות
בחירת מיומנויות הוראה הכוללות שימוש בידע אפיסטמי, מודלים חשיבתיים, וסימולציות אינטראקטיביות בצורה מושכלת במהלך הלמידה
יצירת קהילה הלומדת ויוצרת יחד.

הנושאים המרכזיים בהשתלמות
ידע אפיסטמי והטמעתו
שימוש במודלים חשיבתיים בהוראת המדעים- תיאוריה ויישום
שימוש בסימולציות אינראקטיביות בהוראת המדעים
פיתוח שיעורים, יחידות הוראה המבוססים על ידע אפיסטמי

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול
בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום.

הקורס יהיה מבוסס על שיעורים סינכרוניים (באונליין) בין השעות 20:00 עד 21:30 ומפגשים אסינכרוניים (עבודה עצמית באתר הקורס).
הדרישות הן נוכחות של 80% בשיעורים והגשת מטלות לאורך ההשתלמות שיהווה יישום של הנלמד בקורס.
ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול אופק חדש/עוז לתמורה

 

תכנית המפגשים

 

קישור להרשמה


תאריך 11/10/2021 20:00 - 3/01/2022 21:30
מיקום מקוון (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע אולגה שוסטרמן וגל מאור
הדפס