כלים טכנולוגיים הוראה לכיתה הטרוגנית

אודות הקורס
הקורס הינו במודל" איחוד מול ייחוד " בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח, פותח במטרה לסייע למורים ברכישת כלים להתמודדות עם רפורמת ההכלה וההשתלבות וכן, מקנה למורים כלים טכנולוגיים ואחרים ללמד בכיתה הטרוגנית ולתת מענה לשונות בקרב התלמידים בתקופה מורכבת זו, כשנדרשת למידה היברידית אבל לא רק. בנוסף, הקורס מקנה למורים כלים ליישום של הוראת מיומנויות החשובות לפיתוח התלמיד כ"לומד העצמאי".

בקורס נכיר כלים טכנולוגיים חדשניים, מגוונים ומעשיים לשימוש בכיתה במהלך שיעור פרונטלי, או במהלך שיעור מקוון סינכרוני ואף נבנה מהלכי שיעור להוראה א-סינכרונית.

תפקידו של המורה לפיזיקה, הינו להקנות לתלמידים גם מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, לפתח אצל התלמידים מיומנויות חשובות לכל תהליך למידה שיעברו, הכל תוך חיבור ושימוש בעולם הטכנולוגי ולסביבתם הטבעית. בקורס נלמד שגרות חשיבה, אסטרטגיות למידה ונקבל כלים להקניית מיומנויות שיאפשרו תיווך מיטבי של התכנים בפיזיקה תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים ללימוד חווייתי.

מטרות הקורס
שימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה פרונטאלית (בכיתה) ובהוראה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית.
הכרות עם מאפייני הכיתה ההטרוגנית ואיתור צרכי התלמידים השונים. גיבוש מהלכים ויצירת מענה אישי באמצעות כלים שונים.
בניית יישומים הנותנים למורה כלים להנגשת החומר וסיוע בהתמודדות עם אתגרי ההוראה שלו.
בניית כלי הערכה מתוקשבים, באמצעות כלים טכנולוגים, שישמשו את המורים למבדקים ולהערכה חלופית בניית טפסים שונים (באמצעות גוגל פורמס) וחשיפה לתוספים שונים המתאימים לשימוש במסגרת הוראה והערכה בכיתה.
קהל היעד
מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה, המלמדים פיזיקה בכיתות הטרוגניות, לקראת בחינות הבגרות ברמת 5 יח"ל.

היקף הקורס
הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, ומוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה.

מבנה הקורס
מבוא- הכרות עם מאפייני הוראה בכיתה הטרוגנית, העמקת המיומנויות הנדרשות מכלל התלמידים במאה ה-21 בדגש על פיתוח מיומנויות של ה"לומד העצמאי".
תכנון ההוראה -חשיפה לכלים טכנולוגיים ויישומים חדשניים לשימוש בהוראת הפיזיקה, תוך שימוש בשגרות חשיבה שונות להמחשה והבנה טובה יותר של החומר. שימוש במגוון אסטרטגיות של ארגון ולמידה המאפשרות הטמעת תהליכי חשיבה ומיומנויות למידה בקרב התלמידים.
הוראה ולמידה- עקרונות התיווך ויישומם במהלך השיעור תוך שימוש בדוגמאות מתוכנית הלימודים בפיזיקה. ארגון הפעילויות בכלים טכנולוגיים לבניית מהלכי שיעור סינכרוניים וא-סינכרוניים מעניינים וחווייתיים לתלמידים.
תהליכי הערכה- סוגיות בהערכת תלמידים עם מגוון צרכים ואפשרויות להערכה חלופית. בניית כלי הערכה מתוקשבים (טפסי גוגל פורמס) המשלבים תוספים מתקדמים. חשיפה והעמקה בכלים טכנולוגיים לבניית הערכה מעצבת (מרחבים פיזיטאליים וחדרי בריחה).

דרישות הקורס
יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא- סינכרוניות (עבודה עצמית באתר ההשתלמות).
בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום
לקבלת גמול יש דרישת השתתפות של 80%
מועד פתיחת הקורס 3.10.2021 במפגש סינכרוני


מפגשים סינכרוניים יתקיימו בין השעות 20:00 עד 21:30 על פי תכנית הקורס בקישור.

חשוב לדעת
בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור. כמו כן, קבלת גמול מותנית בהשלמת כל משימות הקורס, כולל משימת סיכום.


תאריך 3/10/2021 20:00 - 15/03/2022 21:30
מיקום קורס מקוון (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע איריס פלד - הפיקוח על הוראת הפיזיקה
הדפס