כלי ניהול לרכזי מקצוע פיזיקה - שלב א

אודות הקורס
הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.
העולם משתנה ובמהירות, והיום יותר מתמיד רכז המקצוע נדרש לסל רחב של מיומנויות.
החודשים האחרונים מזמנים לנו מציאות מורכבת שמאלצת את כולנו לחשוב בצורה גמישה ולתכנן מחדש את תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה בבית הספר ומחוצה לו.
רכזי המקצוע מובילים את צוותי ההוראה בתחומי הדעת השונים ונחשפים למורכבות בניהול הצוותים.
בקורס זה נעצור לרגע את עבודתכם המאומצת ונפתח בבירור עקרוני ומהותי של תחומי אחריותכם כרכזים, נמשיך להיכרות והתנסות בכלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי בעבודתכם השוטפת עם התייחסות  להווה ' כאן ועכשיו'  אך גם מבט ותכנון לעתיד. ניצור מרחב בטוח לאוורור והבהרת רגשות, תחושות…
במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.
 
קהל יעד
מיועד לרכזים ומורי פיזיקה בחטיבה עליונה.
*זהו מחזור שני של הקורס. אם השתתפתם במחזור הראשון וקיבלתם ציון סופי מעל 60 לא ניתן להירשם בשנית (אין כפל גמול).
 
מנחת הקורס - דפנה כהן ברנר , מדריכה מרכזת מחוז תל אביב ומובילת קהילת מורים לומדת. רכזת מקצוע ומורה לפיזיקה.
 
היקף ומבנה הקורס
30 שעות עם ציון. מוכר כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.
 
דרישות הקורס
לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.
מפגש פתיחה
הקורס ייפתח ב25/7/21 במפגש סינכרוני. פתיחת הקורס מותנית במינימום של 35 נרשמים.
 
חשוב לדעת
שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור.
הקורס מרוכז בחודשים יולי ואוגוסט ורובו למידה עצמית.

לפרטים והרשמה:

תאריך 25/07/2021 - 25/08/2021
מיקום מקוון
מארגן האירוע דפנה כהן-ברנר
הדפס