אוריינות מדעית פיזיקה בעידן הדיגיטלי - תשפ"א

אוריינות מדעית פיזיקה בעידן הדיגיטלי תשפ"א
במודל "איחוד מול ייחוד"

קהל יעד:

מורים מקצועיים לפיזיקה |

מנחה:

אולגה שוסטרמן וגל מאור

אודות הקורס: הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי , צוות המקצוע וצוות אלנט.
אוריינות מדעית מתוקשבת, היא אחד האתגרים הנמצאים בראש סולם המטרות של מערכת החינוך כיום. בבסיסה, פיתוח לומד עצמאי, חוקר בעל מיומנויות אורייניות, למידה וחקר המסוגל גם לעבוד בצוות ולשתף פעולה. • בהשתלמות זו אנו עוסקים בבנייה, הכרות מעמיקה והערכה של משימות אורייניות מדעיות. נשתמש בכלים מתוקשבים שונים ומגוונים שיהוו כלי יוצר ביד המורה, בהם יוכל לעשות שימוש בהתאם לנטיות ליבו ולצרכיו בכיתות הפיזיקה בתיכון. ***על מנת להשתתף במפגשים המקוונים בקורס, יש להצטייד במיקרופון ואוזניות/רמקול תקינים ומערכת הפעלה 7 Windows ומעלה***

מטרות הקורס

 • הכרות עם הראייה המערכתית בהטמעת האוריינות המדעית 2030
 • העמקת הידע התיאורטי על ידע אפיסטמי והכרות עם דוגמאות מהעולם ליישום בכיתה
 • פיתוח שאלות ברמת חשיבה גבוהה משולבות הדמיות
 • בחירת מיומנויות הוראה הכוללות שימוש בידע אפיסטמי, מודלים חשיבתיים, וסימולציות אינטראקטיביות בצורה מושכלת במהלך הלמידה
 • יצירת קהילה הלומדת ויוצרת יחד.

הנושאים המרכזיים בהשתלמות

 • ידע אפיסטמי והטמעתו
 • שימוש במודלים חשיבתיים בהוראת המדעים- תיאוריה ויישום
 • שימוש בסימולציות אינראקטיביות בהוראת המדעים
 • פיתוח שיעורים, יחידות הוראה המבוססים על ידע אפיסטמי

מבנה ההשתלמות ודרישות לקבלת גמול

 • בתום ההשתלמות יש להגיש מטלת סיכום.
 • הקורס יהיה מבוסס על שיעורים סינכרוניים (באונליין) ואסינכרוניים (עבודה עצמית באתר הקורס).
 • הדרישות הן נוכחות של 80% בשיעורים והגשת מטלות לאורך ההשתלמות שיהווה יישום של הנלמד בקורס.
 • ההשתלמות מקנה 30 שעות לגמול אופק חדש/עוז לתמורה

עלות הקורס: 30 ש"ח

 

לפרטים, צפייה בסילבוס והרשמה לחצו כאן


תאריך 21/12/2020 20:00 - 5/04/2021 21:30
מיקום מקוון (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע אולגה שוסטרמן וגל מאור
הדפס