כלי ניהול לרכזי מקצוע - שלב א' פיזיקה תשפ"א

אודות הקורס
העולם משתנה ובמהירות, והיום יותר מתמיד רכז המקצוע נדרש לסל רחב של מיומנויות.

החודשים האחרונים מזמנים לנו מציאות מורכבת שמאלצת את כולנו לחשוב בצורה גמישה ולתכנן מחדש את תהליכי ההוראה הלמידה וההערכה בבית הספר ומחוצה לו.

רכזי המקצוע מובילים את צוותי ההוראה בתחומי הדעת השונים ונחשפים למורכבות בניהול הצוותים.

בקורס זה נעצור לרגע את עבודתכם המאומצת ונפתח בבירור עקרוני ומהותי של תחומי אחריותכם כרכזים, נמשיך להיכרות והתנסות בכלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד באופן מיטבי בעבודתכם השוטפת עם התייחסות  להווה ' כאן ועכשיו'  אך גם מבט ותכנון לעתיד. ניצור מרחב בטוח לאוורור והבהרת רגשות, תחושות…

במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים, מתוך כבוד והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם, ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.

קהל יעד
רכזים בחטיבה עליונה.

מנחת הקורס
דפנה כהן ברנר , מדריכה מרכזת מחוז תל אביב ומובילת קהילת מורים לומדת. רכזת מקצוע ומורה לפיזיקה

היקף ומבנה הקורס
30 שעות עם ציון. מוכר כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

דרישות הקורס
לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשים הסינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום.

מפגש פתיחה
הקורס ייפתח ב22.11.20 במפגש סינכרוני בין השעות 20:00 עד 21:30.

לתכנית המפגשים ולוח זמנים לחצו כאן

 

חשוב לדעת
שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך נדרשת השלמת כל יחידה בפרק זמן קצוב. לאור זאת לא נוכל לאפשר השלמה של יחידות לימוד באיחור.


תאריך 22/11/2020 20:00 - 14/03/2021 21:30
מיקום מקוון (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע דפנה כהן-ברנר
הדפס