כלים טכנולוגיים להוראת הפיזיקה בכיתות הטרוגניות

אודות הקורס

קורס זה פותח במסגרת של "איחוד מול יחוד" במטרה לסייע למורים ברכישת כלים להתמודדות עם רפורמת ההכלה וההשתלבות וכן, מקנה למורים כלים טכנולוגים ואחרים, ללמד בכיתה הטרוגנית ולתת מענה לשונות בקרב התלמידים.

בקורס נכיר כלים טכנולוגיים חדשניים ומעשיים לשימוש בכיתה, במהלך שיעור פרונטאלי בכיתה, במהלך שיעור מקוון סינכרוני ואף נבנה מהלכי שיעור  להוראה א-סינכרונית.

תפקידו של המורה לפיזיקה הינו להקנות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, תוך חיבור ושימוש בעולם הטכנולוגי ולסביבתם הטבעית של התלמידים. בקורס נלמד שגרות חשיבה ואסטרטגיות למידה שיאפשרו את תיווך התכנים בפיזיקה, תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים ללימוד חווייתי.

קהל היעד

מורים לפיזיקה בחטיבה העליונה, המלמדים פיזיקה בכיתות הטרוגניות, לקראת בחינות הבגרות ברמת 5 יח"ל.

מטרות הקורס

 
  • שימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה פרונטאלית (בכיתה) ובהוראה מקוונת סינכרונית וא-סינכרונית.
  • הכרות עם מאפייני הכיתה ההטרוגנית ואיתור צרכי התלמידים השונים. גיבוש מהלכים ויצירת מענה אישי באמצעות כלים שונים.
  • בניית יישומים הנותנים למורה כלים להנגשת החומר וסיוע בהתמודדות עם אתגרי ההוראה שלו.
  • בניית כלי הערכה מתוקשבים, באמצעות כלים טכנולוגים, שישמשו את המורים למבדקים ולהערכה חלופית בניית טפסים שונים (באמצעות גוגל פורמס) וחשיפה לתוספים שונים המתאימים לשימוש במסגרת הוראה והערכה בכיתה.

היקף הקורס

הקורס בהיקף של 30 שעות עם ציון, ומוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה.

מבנה הקורס

  1. מבוא- היכרות עם מאפייני הוראה בכיתה הטרוגנית, העמקת ההבנה במאפייני הלמידה בכיתות אלו, עם דגש על הוראה היברידית (הוראה המשלבת הוראה פנים מול פנים עם הוראה מרחוק).
  2. תכנון הלימודים- חשיפה לכלים טכנולוגיים ויישומים חדשניים ושימוש בהם בפיזיקה תוך שימוש בשגרות חשיבה שונות, להמחשה והבנת החומר. שימוש במגוון אסטרטגיות של ארגון ולמידה, המאפשרות הטמעת תהליכי חשיבה ומיומנויות למידה אצל התלמידים. 
  3. הוראה ולמידה- לימוד עקרונות התיווך, ויישומם במהלך השיעור, תוך שימוש בדוגמאות מתכנית הלימודים בפיזיקה. ארגון כל הפעילויות בכלי טכנולוגי לבניית מהלכי שיעור סינכרוניים וא-סינכרוניים.
  4. תהליכי הערכה- סוגיות בהערכת תלמידים עם מגוון צרכים. הכרות והתנסות בבניית כלי הערכה מתוקשבים (טפסי גוגל פורמס) המשלבים תוספים מתקדמים להתאמת כלי ההערכה להוראה באופן מיטבי. כללים לבניית מחוון ותשובות וההבדלים שביניהם.

דרישות הקורס

לצורך קבלת גמול השתלמות עם ציון יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: השתתפות במפגשי פנים אל פנים, במפגשים סינכרוניים (בזמן אמת) וביצוע המשימות ביחידות הא-סינכרוניות, לרבות ביצוע של משימת הסיכום.

מועד פתיחת הקורס

הקורס ייפתח ב-   18.10.20 במפגש סינכרוני.

חשוב לדעת

שימו לב!  בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך, קבלת גמול מותנית בנוכחות (בהיקף של לפחות 80%) ובהשלמת כל משימות הקורס כולל משימת הסיכום.

 

לפרטים, לו"ז והרשמה - לחצו כאן


תאריך 18/10/2020 20:00 - 24/02/2021 21:30
מיקום השתלמות מקוונת (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע איריס פלד
הדפס