תוכנית הלימודים ויישומה א' – תובנות בגרות

ניתוח מבחני בגרות לשם קידום וטיפוח אוריינות מדעית ושיפור ההסבר הפיזיקלי

בעשור האחרון עברו בחינות הבגרות בפיזיקה שינויים מהותיים ואיכותיים כאחד. שינויים אלה מציבים לפני המורים אתגר אורייני והתמודדות עם כתיבת הסבר פיזיקלי נכון, בהיר ומדויק. התמודדות זו אינה מובנת מאליה גם כשמדובר בתלמידים החזקים במקצוע הפיזיקה. הסעיפים האורייניים וסעיפי ההסבר הפיזיקלי הם חלק לא מבוטל מבחינות הבגרות, ומינונם מציב לפני המורים אתגר מקצועי של ממש. בהשתלמות זו יוקנו כלים פדגוגיים חשובים לחיזוק יכולת ההוראה, שבמרכזם טיפוח אוריינות ושיפור ההסבר פיזיקלי, שיקנו למשתתפים כלים להתמודד עם האתגרים הללו.

 אוכלוסיית יעד: מורי פיזיקה בחטיבה עליונה, המגישים לבגרות בפיזיקה.


השתלמות מקוונת (מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים)


נושאי המפגשים ולו"ז

 

עלות למשתתף: 65 ש"ח

ההשתלמות מוכרת לגמול בהיקף של 30 שעות באופק חדש ובעוז לתמורה - עם ציון
 


תאריך 2/08/2020 - 24/08/2020
מיקום מקוונת (סינכרוני וא-סינכרוני)
מארגן האירוע דר' רחלה תורג'מן
הדפס