הכשרת מובילים לעידוד ולקידום תלמידות בלימודי פיזיקה

היחידה לשוויון בין המינים בחינוך, הפיקוח על הוראת הפיזיקה והוראת מדע וטכנולוגיה מזמינים אתכם להשתתף בהשתלמות  ייחודית שמטרתה להכשיר מורות ומורים מובילים, אשר יובילו את הנושא של הטמעת  הוראה רגישת מגדר בהוראת הפיזיקה בקרב מורים בחטיבות הביניים ומורי הפיזיקה המלמדים בתיכונים בשאיפה לתת בהשתלמות ייצוג לכל מחוזות הפיקוח.

 

להלן פרטים על התפיסה הרעיונית ועל ההשתלמות:

 

רציונל

נשים מהוות כ-51% מהאוכלוסייה, אך בעולם ובישראל תלמידות ונשים עדיין ממעטות לבחור בפיזיקה, כתחומי דעת מרכזיים בתיכון ובלימודים הגבוהים. (אי) בחירה זו משפיעה על עתידן המקצועי ועל האפשרויות לקידום אישי בצבא, בלימודים האקדמיים (בפקולטות להנדסה ומקצועות אחרים רוויי פיזיקה), ובבחירת קריירה. ממחקרים עולה כי גורם משמעותי ביותר בהשפעה לקידום שוויון מגדרי בכלל ובתחומי ה- STEM בפרט, הוא המורות והמורים המלמדים את התלמידות הן בחטיבות הביניים בשלבי הבחירה במקצועות המוגברים והן במהלך הלימודים בפיזיקה בתיכון.

 

היחידה לשוויון בין המינים בחינוך בשיתוף הפיקוח על הפיזיקה ומדע וטכנולוגיה יזמה השתלמות כדי לגבש קבוצת מורות ומורים מובילים להטמעת הוראה רגישת מִגדר בפיזיקה, שישתלבו לאחר מכן במערך ההשתלמויות בפיזיקה כמומחים לתחום.

 

כל זאת במטרה להביא להגדלת מספר התלמידות הבוחרות ללמוד פיזיקה 5 יח"ל, במעבר מחט"ב לחט"ע  ואף למנוע נשירה של בנות במהלך לימודי הפיזיקה בכיתות התיכון (י"א ו-י"ב).

 

מטרות:

ü      לחשוף לתכנים ולחומרי הלמידה שפותחו על ידי היחידה לשוויון בין המינים בחינוך, הפיקוח על הפיזיקה ומדע וטכנולוגיה

ü      לפתח יכולת לתכנן שיעור בתחום הדעת שתהיה בו רגישות מגדרית

ü      לפתח תמיכה ממוקדת מגדר למניעת נשירה

ü      לטפח דמויות מובילות בתחום הפיזיקה המובילות את השיח המגדרי במסגרות השונות

אוכלוסיית היעד:

מורות ומורים מובילים לפיזיקה המלמדים פיזיקה בחטיבות העליונות ובחטה"ב.

 

היקף ההשתלמות:

 30 שעות עם ציון.

ההשתלמות מוכרת לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה.

 

מועד ההשתלמות ופרטי הרשמה:

ההשתלמות תתקיים בבית יציב בבאר שבע, בתנאיי אירוח מלא, בימים ראשון - שלישי  במועדים ד'-ו' בניסן תש"ף  29-31.3.2020.

 

ההשתתפות בהשתלמות מותנת בביצוע תשלום לבית יציב  

 


תאריך 29/03/2020 09:00 - 31/03/2020 16:00
מיקום בית יציב באר שבע
מארגן האירוע איריס פלד
הדפס