השתלמות הוראה בכיתות הטרוגניות

מטרות ההשתלמות:


 1. הכרות החינוך המיוחד ואיתור צרכי התלמיד בכיתה ההטרוגנית.

 2. מציאת דרכים ליצירת מענה אישי לשונות התלמידים בכיתה.

 3. בניית יישומים הנותנים למורה כלים להנגשת החומר והתמודדות עם קשיי ההוראה שלו.

 4. שימוש באפליקציות ובניית כלים דיגיטאלים למימוש הפוטנציאל וסיוע לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

 5. בניית מארז כלי הערכה להערכה אישית של התלמיד.

 6. היכרות ויישום כלים לפיתוח חשיבה בפיזיקה.יחידת לימוד

שם יחידת הלימוד


מטרות יחידת הלימוד

סוג מפגש

תאריך

שעות אקדמיות

1

איך להתאים את הוראת הפיזיקה לכיתה הטרגונית הכוללת תלמידים עם לקויות? 


 • הכרות עם המשתלמים.

 • הכרות עם הרציונל של ההשתלמות ודרך העברתה.

 • העמקת ההבנה אודות אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ומאפייני הלמידה שלהם.

 • הכרת כלים למיפוי הלומדים בכיתה.

 • חשיפה והתנסות בדרכי הוראה מגוונות דיגיטליות בהוראת הפיזיקה.

 • יצירת פעילויות דיגיטליות (חינמיות מהרשת) הנותנות מענה לשונות התלמידים.

פנים אל פנים

05.01.2020

(5 שעות)

16:30 - 19:30


2

בניית תכנית אישית לכל תלמיד • לימוד ובניית תוכנית אישית לתלמיד בנושא נבחר מתוך תוכנית הלימוד בפיזיקה המותאמת לתלמידים עם לקויות.

 • הכרות עם כלים לפיתוח חשיבה  והתנסות בפעילויות לישומן בכיתה.א-סינכרוני

05.01.2020

(4 שעות)

3

תכנון ההוראה וארגון הלמידה


 • בניית ארגון רצף הלמידה, ויישום על ידי מתודות חדשניות.

 • הנגשת פעילויות ברמות שונות והמחשת מושגים מופשטים בכיתה הטרוגנית. 

 • יצירת הקשר בין פיזיקה לחיי היומיום.


א-סינכרוני

19.01.2020

(4 שעות)


4

אסטרטגיות לתווך חומר מתוכנית הלימודים

 • התנסות ויצירת פעילויות המתווכות את חומרי ההוראה.

 • שימוש באסטרטגיות חשיבה, בניית דוגמאות להקנייתן בפיזיקה.

א-סינכרוני

02.02.2020

(4 שעות)

5

איך מתאימים תוכנית לימודים?

ולמידת עמיתים

 • התאמת תוכנית הלימודים לתלמידי החינוך המיוחד

 • חשיפת למאגר פעילויות המשותף  שנוצרו במסגרת ההשתלמות.

 • למידת עמיתים.


סינכרוני

16.02.2020

(שעתיים)

6

העמקה באסטרטגיית חשיבה מסדר גבוה

 • כיצד להשתמש בטבלה וגרף להבנה ופישוט מושגים איכותיים וכמותיים.

 • יצירת פעילויות דיגיטליות חדשניויות המותאמות לרמות שונות.

 • שימוש בכלים מתמטיים בלמידה.

א-סינכרוני

16.02.2020

(3 שעות)

7

הערכה

 • הערכה חלופית- דרכים מגונות ליישום בהוראת פיזיקה.

 • חשיפה ליישומי הערכה דיגיטליים

 • יצירת כלי  הערכה  א-סינכרוני

01.03.2020

(4 שעות)

8

משתפים ברפלקציה על יישום מהשטח • שיתוף ביישום שנעשה במהלך ההשתלמות.

 • רפלקציה על היישום

 • משוב עמיתים

א-סינכרוני

15.03.2020


(4 שעות)

9


כנס בקיוון הנכון תש"ף

הכנס המקוון של המזכירות הפדגוגית- להשלמה במידת הצורך

סינכרוני

17/03/2020

2 ש"א

משימת סיכום

להגשה עד 05.04.

 2020תאריך 5/01/2020 16:30 - 17/03/2020
מיקום מט"ח - רחוב קלאוזנר 16 תל אביב
מארגן האירוע איריס פלד
הדפס