מורים לפיסיקה בראשית דרכם - השתלמות היברידית

מטרות הלימודים

•להכיר למורים בראשית דרכם את מבנה תכנית הלימודים בפיזיקה

•לקדם את היכולת של מורים בראשית דרכם לתכנן לימודים ולהתאים חומרי למידה לתוכני הוראה

•ללמוד ולהתנסות בכלי הערכה המותאמים למורים בראשית דרכם ולמטרות ההוראה של המקצוע

•לפתח דרך הוראה קונקרטית בהתאם לממצאי כלי דיאגנוסטי, להפעיל אותה בכיתה ולדון בה בהנחיית מדריך מנוסה

נושאי הלימוד

•טיפוח דרכי הוראה וגישה פדגוגית לטיפול בקשיים שכיחים בהוראת הפיסיקה

•תמיכה וליווי מורים בהטמעת נושאי הלימוד

•הצגת ממצאים ודיון במליאה

•הכרת הרציונל של תכנית הלימודים בפיזיקה

•דרכי הוראה מגוונות המתאימות לתכנים ומטרות של תכנית הלימודים

קהל היעד

מורי מדעים לביה"ס העל יסודיים בכל המגזרים

מועד הלימודים

ימי ד' אחה"צ. ההשתלמות כוללת מפגשים פנים אל פנים ומפגשים א-סינכרוניים (כולל ביקור בכיתות)

 

תאריך מפגש

סה"כ שעות אקדמיות

4.12

פאפ

18.12

אסינכרוני

1.1.20

פאפ

15.1

פאפ

29.1.

אסינכרוני

5.2

פאפ

19.2

פאפ

26.2

אסינכרוני

4.3

פאפ

11.3

אסינכרוני

18.3

פאפ

1.4

פאפ

16.4

אסינכרוני

22.4

פאפ

6.5

פאפ

גמול השתלמות לעו"ה - מוכר לגמול 'עוז לתמורה'


תאריך 4/12/2019 16:00 - 6/05/2020 19:15
מיקום פא"פ - מעבדת פיסיקה בבית מרגולין, מכללת אורנים
מארגן האירוע דר' אסנת אלדר
הדפס