השתלמות וידאו - דידקטיקה (וידקטיקה)

אודות הקורס

וידאו-דידקטיקה ("וידקטיקה") היא תכנית המיועדת לתת כלים להנחיית שיח עם מורים המבוסס על תיעוד עצמי של שיעוריהם בוידאו.

תפקיד המורה יכול לקבל הרחבה משמעותית אם הוא יכלול גם אחריות ושותפות מקצועית בהתפתחות של עמיתיו המורים. התפתחות זו, כשותף בצמיחה של המורים, מעלה את המודעות של המורה להוראה, לדיסציפלינה של הוראה ולדיסציפלינה של הנחיה. הרחבה זו של תפקיד המורה מעצימה את המורה – הן במסלול פיתוח להנחיה, הכשרה והדרכה של מורים אחרים והן כמורה – מול התלמידים עצמם. המורים המשתתפים בהשתלמות ירכשו כלים להנחיית מורים עמיתים בני אותו תחום דעת ויוכלו להמשיך ולהתפתח במסלולי ההדרכה, הנחיה ופיתוח של מורים עמיתים.

מטרות הקורס

ליצור סדירות בהנחיית עמיתים תוך שימוש בווידקטיקה לצורך התפתחות של מורים ומדריכים לפיזיקה ומתמטיקה, כמו גם לדרבן מורים באמצעות גמול ההשתלמות להשקיע את הזמן בהתפתחות המקצועית שלהם.

קהל היעד

מורים ומדריכים יסודי וחטיבה עליונה לפיזיקה ומתמטיקה שנחשפו ל"וידקטיקה".

מנחה הקורס

ד"ר אבי מרזל (האוניברסיטה העברית).

מבנה והיקף הקורס

השתלמות מקוונת. ההשתלמות מורכבת מ-4 מפגשים סינכרוניים, כאשר שאר המפגשים מתרחשים בזמנם הפנוי של המשתלמים (בזוגות, באופן מקוון). ההשתלמות נועדה לפיתוח מקצועי של המורים הן כמורים והן כמנחי מורים עמיתים (או מודרכים). 

 

30 שעות עם ציון. מוכרת כגמול באופק חדש ובעוז לתמורה

דרישות הקורס

לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: ולבצע את המטלות באופן רציף. ההשתלמות דורשת השתתפות במפגשים מקוונים ומילוי רפלקציה בעקבותיהם.


תאריך 6/11/2019 20:30 - 4/03/2020
מיקום השתלמות מקוונת - 4 מפגשים סינכרוניים
מארגן האירוע דר' אבי מרזל
הדפס