תלקיט בפיזיקה

מטרות ההשתלמות:

  • חלופות בהערכה במסגרת ה 30%, כחלק מתרבות של הערכה לשם למידה. 
  • הכרת המטרות, הערך הפדגוגי, המאפיינים ומרכיבים אפשריים של תלקיט בפיזיקה.
  • התנסות בפיתוח מטלות ומרכיבי הוראה- למידה- הערכה לתלקיט בפיזיקה.
  • פיתוח מיומנויות הקשורות להפעלת תלקיט ולדיאלוג מורה-תלמיד
  • התנסות בכלים דיגיטליים התומכים ביצירת תלקיט.
  • השימוש בתלקיט ככלי להערכה מקדמת למידה.

מנחה: זהורית קאפח

 

היקף הקורס ודרישות לגמול: הקורס בהיקף של 30 שעות מוכרות לגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. לקבלת גמול השתלמות יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות: במפגשים הסינכרוניים בזמן אמת; וביצוע כל המשימות ביחידות הא-סינכרוניות לרבות משימת הסיכום, בהתאם ללוח הזמנים.
 

תאריך 13/11/2019 - 30/04/2020
מארגן האירוע אגף א לפיתוח פדגוגי
הדפס