"יש לי מילה" אוריינות בבחינות הבגרות בפיזיקה

בחינות הבגרות בפיזיקה עברו שינויים מהותיים ואיכותיים בעשור האחרון. שינויים אלה מציבים אתגרים למורים בהקניית המיומנויות האורייניות החשובות לתלמידים ובכללם: כתיבת הסבר מדעי נכון ומדויק ועבודה עם גרפים.

התמודדות עם הסעיפים האורייניים בבחינה מהווים אתגר לתלמידים החזקים והחלשים כאחד.

גם מינון הסעיפים האורייניים בבחינה עולה משנה לשנה

על כן ניצב אתגר מקצועי בפני המורים המתבטא ב:

1. חיבור מבחנים סמסטריאלים ושנתיים ומבחני מתכונת בהלימה לבחינות הבגרות בסעיפי האוריינות.

2. הקניית המיומנויות האורייניות (בעיקר בנושא הסבר מדעי ועבודה עם גרפים) לרבות בכיתות הטרוגניות.

3. הערכה – חיבור מחוונים מתאימים היורדים לרזולוציות הנדרשות ומתייחסים לשלל התשובות המילוליות העשויות להתקבל.

4. התמודדות עם תפיסות שגויות המתבטאות בכתיבת ההסברים הפיזיקליים.

5. יכולת מקצועית לאפיין שאלות בחינות בגרות.

מטרות ההשתלמות:

חיזוק יכולת ההוראה לטיפוח אוריינות מדעית בקרב התלמידים וזאת בהתאם לאתגרים המוצגים בחלק הרקע המובא מעלה.

מה נעשה בהשתלמות?

ניתוח ואיפיון של רמות חשיבה בשאלות מתוך בחינות הבגרות האחרונות.

ניתוח תפיסות שגויות של תלמידים באמצעות תשובות אותנטיות ממבחני בגרות לסעיפי אוריינותובכללם שימוש בהסבר מדעי.

כתיבת פתרונות לסעיפי אוריינות והסבר למבחני בגרות והצעת מחוון.

חיבור מבחנים ברוח מבחני הבגרות הכוללים את כל המאפיינים במינון הנכון.

מיקום: מכון דודיסון למדע (ההשתלמות מוגבלת ל - 30 משתתפים עם רשימת המתנה)

מועדי ההשתלמות

 

יום ד',  כ' אב, 21/8/19- יום ה, כא' אב, 22/8/19 09:00-17:00

יום א', כד' אב 25/8/19-יום ב', כה' אב, 26/8/19 09:00-16:00

הרשמה (ללא עלות)

 

מתענינים מוזמנים לפנות במייל אל:

דר רחלה תורג'מן - raturg@gmail.com

אולגה שוסטרמן - olgashus@gmail.com


תאריך 21/08/2019 09:00 - 25/08/2019 17:00
מיקום מכון דוידסון לחינוך מדעי
מארגן האירוע אולגה שוסטרמן ודר' רחלה תורג'מן
הדפס