השתלמות אוריינות מדעית מתוקשבת

לשם קידום הטמעת האוריינות בהוראת הפיזיקה ובפרט הגברת השימוש במשימות אורייניות אינטראקטיביות מתוקשבות, תתקיים השתלמות ייעודית בה יוכשרו מורים מובילי אוריינות מדעית ודיגיטלית. במסגרת ההשתלמות ינתחו המשתתפים את המסגרת המושגית הרלוונטית, יחשפו למשימות אורייניות מתוקשבות ושיתופיות ויתכננו תהליכי הטמעה ויישום עם תלמידים בכיתה.

מטרות ההשתלמות:
להכיר את המסגרת המושגית הרלוונטית ומאפייני האוריינות הנדרשים בתחום הפיזיקה והוראתה, בדגש על אוריינות ממוחשבת, חיזוק המיומנויות האורייניות הנדרשות כיום מתלמידים וחיזוק הרגלי עבודה שיתופית.

להכיר את המסגרת המושגית ומאפייני משימות אורייניות מתוקשבות בתחום הפיזיקה, העומדים בקריטריונים של collaborative problem solving framework (CPS).

להכיר ולהתנסות בדרכי שילוב של משימות אורייניות מתוקשבות בהפעלת התלמידים בכיתה ובבית, בדגש על עבודה ומבחנים בסביבה מתוקשבת.

להתאים ולהתנסות בהפעלה ודרכי הערכה של משימות אורייניות מתוקשבות בפיזיקה.

עלות 330 ש"ח לאדם בתנאי פנסיון מלא


בנוסף יתקיימו במהלך שנת הלימודים, שתי פגישות וירטואליות, בנות שעתיים כל אחת. ההשתלמות היא בהיקף של 30 שעות ומוכרת לגמול עם ציון בהתאם לרפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש".

קישור להרשמה נוספת באתר "בית יציב".


תאריך 23/06/2019 - 25/06/2019
מיקום בית יציב באר שבע
מארגן האירוע דר' אורנה בלומברגר ואולגה שוסטרמן
הדפס