השתלמות הוראת פיזיקה קוונטית

מטרת ההשתלמות
ההשתלמות מיועדת למורים בתיכון המעוניינים להרחיב השכלתם בנושאי הפיזיקה הקוונטית. כמו כן, ההשתלמות מכוונת
לפיתוח מערכי הוראה בפיזיקה קוונטית אותם יוכלו המורים להעביר במסגרת ה - 30% . בהשתלמות נלמד חומרים ברמות
העמקה שונות, נכיר פעילויות שונות אותן ניתן להעביר בכיתה, נסייר במעבדות באוניברסיטה העברית, ונכיר מודל חדש
לארגון ידע פיזיקלי. אין צורך בידע מתמטי מעבר לזה של 5 יח"ל )לא למורים המשתתפים בהשתלמות ולא לתלמידים(.
מטרות ההשתלמות:
- הרחבת היכרות המורים עם נושא הפיזיקה הקוונטית
- סיוע בהכנת מערכי הוראה למורים המעוניינים ללמד פיזיקה קוונטית
- הקניה של ארגון חדש של הידע בפיזיקה של המורים אותו יוכלו להקנות לתלמידים
- היכרות של המורים עם מחקרים עדכניים הנעשים בפיזיקה קוונטית

 

מועדים
המפגש הראשון יערך בחופשת פסח, ביום שני, 15.4.2019 , י' ניסן תשע"ט בין השעות 9:00-17:00
המפגש השני יערך בחופשת הפסח, ביום שלישי, 16.4.2019 , י"א ניסן תשע"ט בין השעות 9:00-17:00
המפגש השלישי יערך בחופשת איסרו חג שבועות, ביום שני, - 10.6.2019 , ז' סיון תשע"ט בין השעות 9:00-17:00

השתלמות הוראת פיזיקה קוונטית  השתלמות הוראת פיזיקה קוונטית

תאריך 15/04/2019 09:00 - 16/04/2019 17:00
מיקום אוניברסיטה עברית
מארגן האירוע אפרים ויסמן, ותלווה ע"י ד"ר אבי מרזל, פרופ' יגאל גלילי ופרופ' נדב כץ
הדפס