שער לפיזיקה - חקר מובנה

"שער לפיזיקה" היא תכנית דיסציפלינרית בתחום הפיזיקה, המטפחת מצוינות מדעית-טכנולוגית ומיועדת לתלמידי כיתות ט'. התכנית פותחה במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. 


מטרת התכנית היא פתיחת "שער" למגמת הפיזיקה:   הגברת תחושת המסוגלות והסקרנות של התלמידים במטרה לעודדם לבחירה בלימודי הפיזיקה לבגרות, והקניה של ידע, מיומנויות והרגלי עבודה המסייעים להתמודד עם האתגרים שמציבים הלימודים במגמת הפיזיקה.


ה"מפתח לשער" הינו מבניות חקר הניתנות לביצוע עם כלל הכיתה, באופן מובנה והדרגתי:  
החל ב"ניסוי מודרך" שבו התלמידים מונחים בחקירת תופעה מעוררת פליאה, תוך רכישת מיומנויות של מדידה והערכת עמיתים, המשך בניסוח של מגוון שאלות החקר האפשריות לתופעה משותפת שהמורה מציג וכלה בחקירתן בצוותים. המבניות מדריכות את התלמידים בתכנון מערכת ניסוי כדי לצמצם את טעויות המדידה, ובדיון בתוצאות ניסוי לאור הסבר המבוסס על עקרונות פיזיקליים. המבניות מעמיקות ומרחיבות את ההבנה של מושגים ועקרונות הנכללים בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים, ומהווים בסיס לחטיבה העליונה.

 

התיאור המלא של ההשתלמות

תאריך 14/07/2019 - 17/07/2019
מיקום מכון ויצמן למדע
מארגן האירוע גניה חייקין, אלון לנגבהיים, זאב קרקובר ועידית ירושלמי
הדפס