השתלמות "פיזיקה מחקרית מידול חישובי"

קיץ תשע"ח, 30.7.2018-2.8.2018, 9:15-16:30, מכון ויצמן למדע

 

מנחים

ד"ר בועז כץ, ד"ר אורי ברנהולץ, מר עמית דוידי

 

נושא מרכזי

היכרות עם כלים חישוביים בסביבת Jupyter Python ושימושם בכיתת הפיזיקה עבור פיזיקה מחקרית ו/או במסגרת לימוד 30%.

 

תיאור

בהשתלמות המורים ילמדו כלים חישוביים שיאפשרו להם להשתמש במחשב לצורך ניתוח נתונים ומידול נומרי של בעיות בסביבת Jupyter Python הנמצאת בשימוש נרחב בעולם במחקר מדעי והנדסי. בהשתלמות המורים יכירו מחברות הדרכה אינטרקטיביות לעבודה עצמית של תלמידי כיתות י׳ שמפותחות ע״י מורים במרכז שוורץ רייסמן  (מש״ר) וניתנו בהצלחה במהלך השנתיים האחרונות ל-10 כיתות פיזיקה (סה״כ) במרכז במסגרת 30%. כמו כן יובאו דוגמאות לעבודות חקר קצרות שבוצעו ע״י תלמידי כיתות י״א במש״ר.

 

קהל היעד

מורים לפיזיקה המלמדים בתיכון בהיקף 5 יח"ל. עדיפות תינתן למורים שלומדים ל"תעודת מורה חקר" במסגרת ההכשרה להוראת המקצוע פיזיקה מחקרית המתקיימת במכון ויצמן למדע, ולמורים ממרכז שוורץ רייסמן.

 

היקף וגמול

30 שעות עם ציון (מותנה בנוכחות ובהגשת עבודה)

מוכר לעוז לתמורה

מוכר לאופק חדש

 


תאריך 30/07/2018 - 2/08/2018
מיקום מרכז שוורץ-רייסמן (ליד מכון דוידסון)
הדפס