למידה בדרך החקר - פיזיקה - קורס וירטואלי

הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד" בהובלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מטח.

ההתקדמות הטכנולוגית המואצת מציבה אתגר פדגוגי בפני מערכת החינוך לאפשר לתלמידים, לפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה, כישורי עבודת צוות, חינוך התלמידים לחשוב כחוקרים, לעודד את הסקרנות הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כל התלמידים לחשיבה ביקורתית ויצירתית. השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת  שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). השינוי כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה. הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת. קורס זה עשויי לתת מענה למורים שילמדו ויעריכו את תלמידיהם באמצעות למידה חקרנית.


תאריך 8/11/2017 - 14/03/2018
מיקום קורס וירטואלי מביתו של המשתלם
מארגן האירוע דר' רחלה תורג'מן
הדפס