תוכנית הלימודים ויישומה בהוראה − מכניקה

השתלמות זו באה לסייע למורים בתחילת דרכם (אפס עד ארבע שנות הוראה) בהוראת מכניקה ברמת 5 יח"ל. ההשתלמות תקיף מגוון נושאים בהם תפיסות שגויות של תלמידים ודרכי ההתמודדות עמן, הדידקטיקה של "ניסויי מפתח" וסוגיות הקשורות לבחינות הבגרות.

תאריך 16/08/2016 - 18/08/2016
מיקום מכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע
הדפס