הוראת פיזיקה בגישה חוקרת − מעבדות

ההשתלמות מושתתת על שיח בין מורים לפיסיקה לבין פיסיקאי ניסיונאי ממכון ויצמן למדע.
המורים יתנסו במעבדות בית ספריות מסורתיות שהותאמו לפעילויות שישקפו בצורה מיטבית את עולמו של הפיסיקאי הניסיונאי. בנוסף יתקיים סיור במעבדות הפיסיקה של מכון ויצמן למדע. הפרויקט הוא יוזמה של הפקולטה לפיסיקה והמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. 
בתחילת כל יום תוצג בפני המורים משימה פתוחה. במחצית הראשונה של יום ההשתלמות יגבשו המורים בקבוצות דרך מעשית לפתרון המשימה, באמצעות כלים המוכרים מהמעבדה הבית ספרית. במחצית השנייה של היום ייערך דיון על ההפעלה.
ביום האחרון יתקיים סיור במעבדות הפיסיקה של מכון ויצמן למדע.

לפרטים והרשמה:

https://davidson.weizmann.ac.il/programs/summer16-1-27a


תאריך 1/08/2016 - 4/08/2016
מיקום מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע
הדפס