השתלמות וירטואלית " מרחב הפרויקטים PhyBL "

השתלמות וירטואלית "מרחב הפרויקטים PhyBL" : ינואר - יוני 2016

 

ההשתלמות מיועדת לתת פתרון לחידושים בתכנית הלימודים בפיזיקה בדגש על 30% הלמידה המשמעותית. בהשתלמות יוצגו פרויקטים המתקיימים בארץ על ידי הוגים והמפתחים, יערך דיון בשילוב הפרויקטים בהוראת הפיזיקה.

 

מטרות ההשתלמות:

  • חשיפה לעקרונות נבחרים העומדים בבסיס מתודת הלמידה מבוססת הפרויקטים PBL) Project Based Learning).
  • רכישת כלים להוראה המעודדת למידה פעילה, שיפור מיומנויות ההנחיה
  • יצירת קהילת מורים העוסקים בהוראה מעודדת למידה פעילה, תמיכה במורים
  • בהפעלת PBL בכיתה, שיתוף החומרים ושיח העמיתים
  • יצירת מאגר פרויקטים וחומרי למידה הניתנים ליישום בכיתה
  • העמקה והרחבת הידע והמיומנויות בתחום התוכן.  

תאריך 3/01/2016 - 18/06/2016
הדפס