השתלמות למורים בראשית דרכם - המשך

השתלמות זאת מיועדת לתמוך במורים לפיסיקה בראשית דרכם, הן בדידקטיקה של הוראת הפיסיקה והן בביצוע מעבדות בפיסיקה. בקיץ התקיימו שני ימים מרוכזים ובמהלך השנה יתקיימו שמונה מפגשי פא"פ ושני מפגשים מתוקשבים.

קהל יעד: מורים לפיסיקה בשנות ההוראה הראשונות

תוכנית:
ההשתלמות תעסוק בנושאים מתכנית הלימודים ברמה של 5 י"ל, תהיה התייחסות לאמצעים דידקטיים, מעבדות, ועוד


תאריך 3/09/2012 - 31/12/2012
הדפס