מושגים

הפיזיקה היא מקצוע היררכי הבנוי על מספר מושגי יסוד וחוקים המקשרים ביניהם. מבנה מסודר ונכון של המושגים והקשרים, מאפשר הבנה פיזיקלית הנחוצה להסבר תופעות מחיי היום  ולפתרון בעיות.


המושגים בפיזיקה הם מסוגים שונים:

  • "פוטנציאל" ו"מתקף" הם מושגים מופשטים הרחוקים מחיי היום יום של התלמידים. המשמעות של  מושגים אלה נקנית באמצעות הגדרת מערכת הקשרים בין המושג הנדון לבין מושגים אחרים בפיזיקה.
  • "אנרגיה" ו"כוח" הם מושגים בעלי משמעות בחיי היום יום של התלמידים, אולם משמעותם הפיזיקלית שונה בד"כ מהמשמעות היום יומית שלהם.

בנוסף לכך קיימים מושגים שלגבי הגדרתם קיימת אי הסכמה בין מומחים בהוראת הפיזיקה. דוגמא למושג כזה הוא ה"משקל".
במשך השנים, נערכו בארץ ובעולם מחקרים מקיפים בהבנת מושגים. נמצאו "תפישות שגויות" המובילות לקשיים בהסבר תופעות פיזיקליות ופוגעות ביכולת הלומד לפתור בעיות. במסגרת המחקרים הנ"ל, נבנו הגדרות אופרטיביות למושגים בפיזיקה , נבדקו המקורות האפשריים לתפישות השגויות, ופותחו אסטרטגיות הוראה מבוססות מחקר לטיפול בהן.
התחלנו בבניית מאגר של הגדרות למושגים בפיזיקה, כולל הצעות להוראה המבוססות על מחקרים.

עבור כל מושג, המאגר כולל:

  • הגדרות
  • הצעה לפעילות דידקטית (דף עבודה רגיל או פעילות ממוחשבת)
  • שאלות לבדיקת הבנת המושג
  • קישורים לאתרים רלבנטיים להרחבת אופקים

המושג: תאוצה

המושג: תנע

המושג: עבודה

המושג: אנרגיה קינטית

מילון מושגים