אנרגיה מכנית ושימורה

תוכנית הלימודים

פירוט נושאי הפרק "אנרגיה מכנית ושימורה" שיש ללמד על פי תוכנית הלימודים, כולל שעות ההוראה המומלצות והערות דידקטיות

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי הוראה ולמידה מאתר מורי הפיזיקה ממוינים לפי נושאים ותת נושאים של תכנית הלימודים.

חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

הדגמות וניסויים

הניסוי הוא חלק חשוב בהוראת הפיזיקה. כאן ניתן למצוא מגוון רעיונות להדגמות.

מולטימדיה

האמצעים הדינמיים הם כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. ניתן להמחיש בעזרתם את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעים דינמיים בנושא אנרגיה מכנית ושימורה, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

רעיונות להוראה

אסטרטגיות שמטרתן שיפור ההבנה של מושגים חשובים בפיזיקה תוך הדרכה לחשיבה הדרושה לבניית המושגים וליישומם במצבים מחיי היומיום, כהשלמה לשיעורים ולספרי הלימוד.

מושגים

פיזיקה היא מקצוע היררכי הבנוי על מספר מושגי יסוד וחוקים המקשרים ביניהם. כאן ניתן למצוא לכל מושג: הגדרה, הצעה לפעילות דידקטית, שאלות לבדיקת הבנת המושג וקישורים לאתרים נוספים.

מורים מציעים

חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה. החומרים מפורסמים כלשונם ללא עריכה.