תנע ושימורו

תוכנית הלימודים

פירוט נושאי הפרק "תנע ושימורו" שיש ללמד על פי תוכנית הלימודים, כולל שעות ההוראה המומלצות והערות דידקטיות

חומרי למידה ממוינים לפי תוכנית הלימודים

חומרי הוראה ולמידה מאתר מורי הפיזיקה ממוינים לפי נושאים ותת נושאים של תכנית הלימודים.

חומרי למידה ממוינים לפי סוג

פעילויות ודפי עבודה, חלקם מקוריים וחלקם מתורגמים, שנועדו לעבודה עצמאית של התלמידים או לעבודה ולדיון בכיתה.

הדגמות וניסויים

מגוון רעיונות לניסויים והדגמות

מולטימדיה

האמצעים הדינמיים הם כלי חשוב בהוראת הפיזיקה. ניתן להמחיש בעזרתם את התופעה הפיזיקלית שעליה מדובר באופן דינמי ולעזור בהבנת הפרמטרים השונים המשפיעים על התופעה. כאן תמצאו לקט של קישורים לאמצעים דינמיים בנושא תנע ושימורו, בליווי תיאור, הנחיות שמירה והמלצות דידקטיות.

רעיונות להוראה

שיפור ההבנה של מושגים חשובים בפיזיקה תוך הדרכה לחשיבה הדרושה לבניית המושגים וליישומם במצבים מחיי היומיום, כהשלמה לשיעורים ולספרי הלימוד.

מושגים

הפיזיקה היא מקצוע היררכי הבנוי על מספר מושגי יסוד וחוקים המקשרים ביניהם. כאן ניתן למצוא לכל מושג: הגדרה, הצעה לפעילות דידקטית, שאלות לבדיקת הבנת המושג וקישורים לאתרים נוספים.

מורים מציעים

חומרים שאתם מעונינים לחלוק עם עמיתיכם: מבחנים, בחנים, פעילויות מעניינות, רעיונות לשיעורים ולניסויים ועוד - כיד הדמיון הטובה. החומרים מפורסמים כלשונם ללא עריכה.