ניסוי הדגמה : תנועתו של גוף בהשפעת כוחות חיצוניים
מטרת הניסוי היא להדגים את השפעתו של כוח חיצוני על כיוון תנועתו של כדור בעזרת ציוד בסיסי.

  להורדת דף מידע על הניסוי
  להורדת סרטון המציג את הניסוי

ניסויים נוספים